Zgodovina vasi

Vas Buje na Primorskem je bila prvič omenjena v srednjeveškem urbarju za Senožeče leta 1460. Drugič pa so bile omenjene leta 1498 v urbarju za Postojno.

Buje so se v tistem času uradno imenovale Vuyach oz. Wuiach.

Vir: ?© Vaška skupnost Buje